“Foto Kvartāls” ir žurnāls par fotogrāfiju un vizuālo kultūru Latvijā, Baltijas valstīs, Austrumeiropā un pasaulē.

Žurnāls iznāk reizi divos mēnešos:
februārī, aprīlī, jūnijā, augustā, oktobrī, decembrī. 
ISSN 1691-287X
Reģ. nr. 000703026

ATBALSTĪTĀJS

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumam, "Foto Kvartāla" bezmaksas eksemplārus saņem 200 bibliotēkas un 161 mākslas un mūzikas vidusskola un augstskola visā Latvijā.

IZDEVĒJS:

SIA "Neputns"
Tērbatas 49/51 – 8,
Rīga, LV 1011, Latvija

Tālrunis: +371 67222647
Fakss: +371 67292698
E-pasts: neputns@neputns.lv
Mājaslapa internetā: www.neputns.lv

     

REDAKCIJA
Galvenā redaktore Alise Tīfentāle
Foto redaktore Zenta Dzividzinska
Redaktores asistente Katrīna Teivāne
Informācijas nodaļas redaktore Zane Onckule
Tulkotāja Lāsma Ēķe
Literārie redaktori Diāna Kārkliņa, Roberts Bakmāsters
Makets Salvijs Bilinskis
Mājaslapas dizains Arvīds Alksnis

PIETEIKT RAKSTUS VAI FOTO
E-pasts: fotokvartals@gmail.com

REKLĀMA
E-pasts: katrina.kvartals@gmail.com

IESPIESTS
Jelgavas Tipogrāfija
Iespiests Latvijā

PAPĪRS
Arctic Matt 100 g/m²,
Arctic Volume 200 g/m²
Piegādātājs: Arctic Paper Baltic States