/ Arnis Balčus / Blogs

Neatkarības diena

Katru gadu lielākais masu pasākums Latvijā ir Uzvaras dienas svinības 9. maijā Rīgā. Reizi četros gados apmeklētāju skaita rekordu var censties pārsist vien Dziesmu svētki. Ļoti iespējams, ka šis ir arī gada pasākums puķu tirgotājiem, pārspējot 8. marta un 14. februāra pādošanas apjomus, jo ziedu jūrā slīka gan kara veterāni, gan Uzvaras piemineklis.

Uzvaras parkā biju jau piekto gadu. Pamatrituāli tie paši, mainījušās tikai nianses, piemēram, pazudušas piparkūkas ar automašīnu firmes zīmju glazūrām, bet ievērojami vairāk modē nākuši tērpi ar uzrakstiem Russia, kā arī Krievijas karogi, kuru mazizmēru versijas varēja pat nopirkt par dažiem santīmiem. Jo diena tuvāk vakaram, jo vairāk kļūst skaidrs, ka ar uzvaru šiem svētkiem ir maz sakara. Tos drīzāk varētu saukt par Latvijas krievvalodīgo neatkarības svētkiem, kur Uzvaras parks uz vienu dienu kļūst par viņu republiku.