/ Arnis Balčus / Notikumi

Gerits Engels. Fotoizstāde «Berlīne»

Ar platfilmas fotoaparātu Gerits Engels dokumentē baznīcu un piļu, muzeju un teātru, villu un bagātu dzīvojamo namu, skolu, tirdzniecības namu un vēstniecību fasādes. Tā tapis parkūrs jeb brīvais skrējiens cauri arhitektūras vēsturei: bez favorītiem un bez aizspriedumiem, strikti sakārtots pēc ēku rašanās laika.

Daugavpils universitāte

Vienības iela 13, Daugavpils

Ieeja brīva
www.goethe.de/ins/lv/rig