/ Hilde Honeruda / Foto stāsts

GYM

Sports kā izdzīvošana bēgļu nometnē Grieķijā.

/ Marina Štanko / Foto stāsts

Atvienots

Ukraiņu fotogrāfe fotografē cilvēkus, kuri pārcēlušies uz Vāciju.