/ Izabella Patīra / Foto stāsts

Nesakārtots

Progress, pārmaiņas, ekoloģija, klimata pārmaiņas, ilgtspējība.

/ Foto Kvartāls / Video

FK Artist – Aija Pole

Berlīnē dzīvojošās latviešu fotogrāfes pašportreti skatāmi FK gadagrāmatā.