/ Lesija Marušaka / Foto stāsts

Marija

Fotoprojekts par 1932.–1933. gada bada genocīdu Ukrainā.

/ Glorija Lizde / Foto stāsts

F20.5

Horvātu fotogrāfe pēta ģimenes attiecību, ģenētikas un atmiņas tēmas.