/ Hilde Honeruda / Foto stāsts

GYM

Sports kā izdzīvošana bēgļu nometnē Grieķijā.

/ Marina Štanko / Foto stāsts

Atvienots

Ukraiņu fotogrāfe fotografē cilvēkus, kuri pārcēlušies uz Vāciju.

/ Tomašs Kaveckis / Foto stāsts

Midzenis

Poļu fotogrāfs savās bērnību mājās meklē maģiskas radības.

/ Laima Skrīvele / Foto stāsts

Pazīstami

Jaunā latviešu fotogrāfe tiecas tvert vārdos neaprakstāmo.