/ Hiro Tanaka / Foto stāsts

Bolzo

Japāņu fotogrāfs izrāda darbus, kas tapuši rezidencē Rīgā.

/ Sergejs Kruks / Recenzija

Kara jautājumi

Neputns izdevis Pētera Korsaka grāmatu par kara fotogrāfiem.

/ Antals Bānhegešī / Foto stāsts

Ortodoksija

Ungāru fotogrāfs meklē sakarības starp Rumānijas identitāti un pareizticīgo baznīcu.