/ Kristīne Rožkova / Foto stāsts

Dāča

Savādā vasarnīcu kultūra Krievijā.

/ Dmitrijs Pečurins / Foto stāsts

Nav ko baidīties

Krievu fotogrāfs pievēršas vides problēmu sociālās uztveres fenomenam.