/ Agņeška Sejuda / Foto stāsts

HOAX

Šodienas Polija jaunas fotogrāfes skatījumā.

/ Foto Kvartāls / Portfolio

Dori Lazara

Ungāru mākslinieces darbi skatāmi Rīgas Fotomēnesī.

/ Arnis Balčus / Portfolio

Zīmons Menners

Vācu fotogrāfa darbi būs skatāmi Rīgas Fotomēneša izstādē Okupācijas muzejā.