/ Marina Štanko / Foto stāsts

Atvienots

Ukraiņu fotogrāfe fotografē cilvēkus, kuri pārcēlušies uz Vāciju.

/ Tomašs Kaveckis / Foto stāsts

Midzenis

Poļu fotogrāfs savās bērnību mājās meklē maģiskas radības.