/ Adelīna Kalniņa / Foto stāsts

Biometrijas dati

Jaunā Latvijas fotogrāfe reflektē par Fizisko personu datu apstrādes likumu.

/ Foto Kvartāls / Video

FK Artist – Eva Saukāne

Arhitektūras muzejā skatāma latviešu autores izstāde par nerealizēto Rīgas Metro projektu.

/ Agņeška Sejuda / Foto stāsts

HOAX

Šodienas Polija jaunas fotogrāfes skatījumā.