/ Saša Bauere / Foto stāsts

Saša Bauers

Krievu fotogāfe veido projektu par vectēvu, kurš bija Volgas vācietis.

/ Matilda Avdžejčika / Foto stāsts

Jauki

Poļu fotogrāfes darbi skatāmi Rīgas Fotomēnesī.