/ Linda Žengova / Foto stāsts

Katarse

Čehu fotogrāfe pēta traumatiskās atmiņas.

/ Sergejs Kruks / Recenzija

Gofmaņa stāsti

Arņa Balčus izstāde Scēna līdz 16. novembrim ISSP Galerijā.