/ Arnis Balčus / Notikumi

Antiphotojournalism

Fotožurnālistika pašreiz piedzīvo ievērojamu un negaidītu renesansi. Jauni paņēmieni, stratēģijas, skatpuntki, tehnika ir radikāli izmainījuši šo sfēru. Kamēr moderni kļuvis piesaukt fotožurnālistikas nāvi, realitāte rāda, ka notiek kaut kas pilnīgi cits. Grupas izstādē “Antifotožurnālistika” apkopoti darbi, kas apliecina šo jauno pavērsienu. Autoru vidū Alans Sekula (Sekula), Fils Kolinss (Collins), Pols Fusko (Fusco) u.c.

Foam Amsterdam

Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdama

Ieeja 8 EUR / 5.50 EUR (stud., pens.)

www.foam.org/foam-amsterdam/