/ Arnis Balčus / Notikumi

I.Zvirgza un I.Austera personālizstādes

Ilmāra Zvirgzda (1971) fotogrāfijas, kurās vērojami galvenokārt pilsētas skati, uzņemtas, lietojot camera obscura. Autors šādu tehnikas izvēli pamato kā “savdabīgu protestu pret mūsdienu tehnoloģiju diktātu.” Ivars Austers (1967) savā sērijā apkopojis fotogrāfijas, kurās redzamas siltumnīcas dažādās apdzīvotās vietās Latvijā.

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Mārstaļu 8, Rīga

Ieeja 1 Ls / 0.80 Ls (stud.)

www.fotomuzejs.lv