/ Arnis Balčus / Notikumi

Hibrīdu pārlidojumi

Izstādes apakšnosaukums “Mākslinieks kā fotogrāfs. 19. gs. vidus – 2010” norāda tās ievirzi: fotogrāfijas un vizuālās mākslas attiecības. Lai arī fotogrāfijas agrīnajā posmā glezniecības ietekme uz fotogrāfiju ir ievērojama, izstādes mērķis ir parādīt arī to, cik nozīmīga ir bijusi fotogrāfijas loma mākslinieku radošajā darbā. Izstādē pārstāvēti gan to fotogrāfu darbi, kuri sākotnēji bija ieguvuši māksliniecisko izglītību, gan arī to mākslinieku darbi, kuri savā daiļradē kopumā vai tās atsevišķā periodā sekmīgi nodarbojušies ar fotografēšanu. Līdzās fotogrāfijām izstādē apskatāmas arī mākslas darbu reprodukcijas, pastkartes, stikla plates un dažādi foto piederumi no vairāku muzeju un mākslinieku kolekcijām.

LNMM izstāžu zāle Arsenāls, Rīga

Torņa iela 1, Rīga

Ieeja LVL 2,50/ 1,50 (skol., stud., pens.)

www.lnmm.lv/lv/arsenals