/ Arnis Balčus / Notikumi

Bruno Alsiņš. «Latvijas ainavas»

Latvijas fotogrāfijas vecmeistara, melnbaltās ainavas pamatlicēja Bruno Alsiņa (1932) izstāde veidota no divām daļām. Pirmā daļa ir cikls “Daugava. Zudušās vērtības”, kas ietvert 1961.-1964. gadā tapušus attēlus un daļa no tajos fiksētajām vietām nu jau kļuvušas par vēsturisku vērtību, jo vairs dabā nav apskatāmas. Otrā daļā ietilpst Latvijas dabas ainavas ar lauku, pļavu, mežu, ezeru u.c. motīviem.

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Mārstaļu 8, Rīga

Ieeja 1 Ls / 0.80 Ls (stud.)

www.fotomuzejs.lv