/ Arnis Balčus / Notikumi

Elīna Berge

Fotogrāfiju sērijā Karalieņu zeme (The Land of Queens) dokumentētas sievietes no Taizemes, kas ieradušās Zviedrijā precību un labākas dzīves nolūkos. Fotogrāfe vairākus gadus sekojusi šo sieviešu likteņiem un dokumentējusi viņu dzīvi Vāsterbotenas provincē, Zviedrijā, kas plašāk pazīstama kā “septiņu upju ceļš”.

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Mārstaļu 8, Rīga

Ieeja 1 Ls / 0.80 Ls (stud.)

www.fotomuzejs.lv