/ Arnis Balčus / Notikumi

Aleksandra Demenkova

Apmeklējot vairākus Tveras apgabala ciemus, psihiatrisko slimnīcu Ņepovā un citus Krievijas lauku rajonus, Krievijas fotogrāfe Aleksandra Demenkova (1980) fiksējusi dažādus notikumus to cilvēku dzīvē, kas parasti netiek pieskaitīti sociāli veiksmīgākajai sabiedrības daļai. Fotogrāfijas atspoguļo cilvēku ilgas pēc sapratnes, mīlestības un sapņus, kas varbūt ir bijuši, taču sastopoties ar dzīves grūtībām pazaudēti vai varbūt nekad nav sniegušies tālāk par kārtējo alkohola glāzīti.

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Mārstaļu 8, Rīga

Ieeja 1 Ls / 0.80 Ls (stud.)

www.fotomuzejs.lv