/ Arnis Balčus / Notikumi

Kronis uz zemes. Laikmetīgā fotogrāfija no Japānas

Šajā fotogrāfiju izstādē ir izstādīti vairāku jauno autoru darbi, kuri ieguvuši apbalvojumu ikgadējā konkursā, ko rīko Japānas fotogrāfu apvienība. Visi šie fotogrāfi pieder paaudzei, kas savu radošo darbību sākuši deviņdesmitajos gados, un tos vieno interese par globalizācijas sekām mūsdienu sabiedrībā.

Rosphoto

Bol. Morskaya, 35, Saint-Petersburg

Ieeja 100 RUB

www.rosphoto.org