/ Arnis Balčus / Notikumi

Arno Marnics

Izstādē redzamā sērija Koki pilsētā veidota kā autora interpretācija par koku ēnu sniegto vēstījumu cilvēkiem. Izstādē redzamos darbus jau pašā nosaukumā iezīmē kontrasts – pilsēta kā urbāna vide, veido pretstatu koka dabiskajai videi – mežam. Arī fotogrāfijās kā galvenais tēls tiek izmantota koka ēna – gaismas un tumsas saspēle

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Mārstaļu 8, Rīga

Ieeja 1 Ls / 0.80 Ls (stud.)

www.fotomuzejs.lv