/ Arnis Balčus / Notikumi

Mans Rejs. Portreti

Izstādē iekļautās vairāk kā 150 Mana Reja (Man Ray, 1890 – 1976) fotogrāfijas, kas uzņemtas Amerikā un Parīzē laikā no 1916. – 1968. gadam, apliecina autora nozīmīgo lomu vadošo dadas un sirreālisma mākslinieku vidū. Portretu vidū arī darbi, kuros Mans Rejs izmantojis jaunas tehnikas fotogrāfijā, piemēram, solarizāciju un agrīnos eksperimentus ar krāsu.

National Portrait Gallery

St Martin’s Place, London WC2H 0HE

Ieeja: £ 12,70/ 11,80/ 10,90

www.npg.org.uk