/ Arnis Balčus / Notikumi

Tuvo Austrumu gaisma: Jaunā fotogrāfija

Tuvo Austrumu gaisma: Jaunā fotogrāfija (Light from the Middle East: New Photography) pārstāvēti autori no Tuvo Austrumu reģiona, kas aptver teritoriju no Ziemeļāfrikas līdz Centrālāzijai, kuri dzīvo šajās valstīs vai emigrācijā. Izstādē galvenais akcents likts uz to, kā autori savos darbos pēta un pielieto fotogrāfijas valodu un tehnoloģijas. Darbu spektrs sniedzas no dokumentālām fotogrāfijām, lielformāta inscenētiem tablo līdz neatpazīšanai manipulētiem attēliem. Izstāde sastāv no trim daļām (Recording, Reframing, Resisting), un katra no tām akcentē citu pieeju fotogrāfijas medijam. Mākslinieku vidū Jito Barada (Yto Barrada), Mitra Tabriciana (Mitra Tabrizian), Bamans Džalali (Bahman Jalali) u.c.

Victoria and Albert Museum

Cromwell Road, London SW7 2RL

Ieeja brīva

www.vam.ac.uk