/ Arnis Balčus / Notikumi

Matss Eriksons. Šērholmena, Zviedrija

Izstādē Šērholmena, Zviedrija attēlots Eriksona pētniecisko darbu interešu loks – arhitektūra, dzīves telpa un sociālie apstākļi. Galvenie jautājumi, kas vijas cauri gan viņa pētījumam, gan vizuālajiem darbiem, ir: Kas tiek aicināts un kas drīkst ienākt publiskajā telpā (to skatot pilsētas kontekstā) un kas tiek uzskatīts par nepiederošu?

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Mārstaļu 8, Rīga

Ieeja 1 Ls / 0.80 Ls (stud.)

www.fotomuzejs.lv