/ Elīna Ruka / Notikumi

Alnis Stakle. Biežņa

Savā jaunākajā izstādē Alnis Stakle (1975) piedāvā darbus, kas tapuši, autoram atrodoties vizuāli poētiskā ceļojumā starp Āfrikas kontinentu, savas mājas pagrabu un dažādiem mākslas muzejiem Eiropā ar nolūku rast veidu, kā tuvoties realitātei un izzināt to, meklējot patieso un jēgpilno ikdienišķajā un šķietami nenozīmīgajā. Izstādes darbu būtība balstās dievišķā meklējumos prozaiskajā, pievēršoties mazsvarīgiem notikumiem un parādībām, izejot no emocionālām reakcijām uz redzēto un svešu attēlu apropriācijas. Izstāde ir kā subjektīvā atbildes reakcija uz laikmetīgo realitāti, kurā privātie un politiskie motīvi ir estētiski savstarpēji caurvijušies un nepadodas viennozīmīgam skaidrojumam vai attēlojumam.

LNMM izstāžu zāle Arsenāls / Radošā darbnīca

2. stāvs, Torņa iela 1, Rīga

Ieeja Ls 1/0,50 (stud., pens.)

www.lnmm.lv