/ Foto Kvartāls / Intervija

J.Berkoviča: ISSP Skola attīsta domāšanu par un ap fotogrāfiju

Vēl līdz 22. jūnijam iespējams pieteikties ISSP Skolai – divu gadu izglītības programmai Latvijas jaunajiem fotogrāfiem un fotogrāfijas interesentiem. Skola īpaša ar to, ka tajā var apgūt nevis tehniskos pamatus, bet veidot mākslas projektus pašmāju fotogrāfu un mākslas zinātnieku aizgādībā. Par jaunāko rezultātu var pārliecināties skolas absolventu izstādē Pazaudēts/Atrasts, kas līdz 21. jūnijam skatāma galerijā Noass. Uz īsu sarunu par ISSP Skolu aicinājām ISSP vadītāju Jūliju Berkoviču.

Latvijā ir samērā daudz foto kursu, fotogrāfiju var mācīties arī profesionālās skolās, tagad arī augstskolā. Ar ko ISSP Skola atšķiras no citām foto izglītības iestādēm?

Visu cieņu citu centieniem, taču jāsaka, ka tiem, kas ir jau apguvuši fotogrāfijas tehniskos pamatus un vēlas iet dziļāk – attīstīt savu vizuālo valodu un mācīties stāstīt par sev svarīgām lietām, izmantojot fotogrāfiju kā mākslas mediju, – kvalitatīvas izglītības iespējas Latvijā joprojām ir diezgan ierobežotas. Tādēļ arī esam izveidojuši ISSP Skolu, kas vieno, mūsuprāt, labākos Latvijas pedagogus, kas spēj runāt par fotogrāfiju kā mūsdienīgu mākslas mediju. Daudzi no skolas mācībspēkiem – Iveta Vaivode, Alnis Stakle, Arnis Balčus, Andrejs Grants, Aleksandrs Gronskis, Niko Baumgartens – paši ir veiksmīgi autori un tādējādi nezaudē dzīvo saikni ar mediju, iesaistītas arī kuratores Solvita Krese un Līga Lindenbauma un filozofs Kārlis Vērpe, kā arī citi eksperti un citu nozaru mākslinieki, lai sniegtu skolas audzēkņiem daudzpusīgu skatu uz mediju. Skolas programma ir balstīta praksē – studenti daudz strādā paši, veidojot vairākus nelielus un vienu nopietnāku projektu, pasniedzēji piedāvā konstruktīvo kontekstu, atbalstu un kritiku. Skola primāri attīsta domāšanu par un ap fotogrāfiju.

Kas ir galvenais, ko māca šajā skolā?

Galvenais, ko studenti var sagaidīt, ir dziļāka izpratne par mūsdienu fotogrāfiju – apjaust medija iespējas un ierobežojumus mūsdienu mākslas kontekstā. Otrkārt, skolā var noskaidrot, ko fotogrāfija nozīmē katram studentam individuāli, un atbildēt pašam sev – vai es esmu fotogrāfs? Mākslinieks? Vienkārši labas fotogrāfijas pazinējs un baudītājs? Par ko tieši vēlos runāt ar fotogrāfijas palīdzību un kādā formā? Ko meklēju citu autoru darbos? Skolas laikā katrs students izmēģina sevi autora lomā, izveidojot vismaz vienu personīgo projektu.

Jūlija Berkoviča. Foto - Andrejs Strokins
Jūlija Berkoviča. Foto – Andrejs Strokins

Kas ir studentu galvenie izaicinājumi?

Daudz jāstrādā un jādomā! Skola ir vakara izglītības programma, līdz ar to jāsabalansē sava fotogrāfijas dzīve ar ikdienas darbiem un pienākumiem, kas ne vienmēr ir viegli. Te ļoti palīdz skolas atvērtā vide un kursabiedru grupa, kas vairo entuziasmu.

Ko studenti parasti dara pēc skolas? Vai turpina nodarboties ar fotogrāfiju?

Kā kurš. Priecē, ka vairāk nekā puse absolventu turpina veidot personīgus projektus un ar panākumiem piedalās Latvijas vai ārzemju konkursos. Vairāki turpina fotogrāfijas studijas ārzemju augstskolās. Citi strādā ar fotogrāfiju komerciāli, pelnot ar to iztiku. Citi savukārt saprot, ka mākslinieka ceļš nav priekš viņiem un kļūst par izglītotiem fotogrāfijas baudītājiem, kas arī ir vērtīgi.

Vasaras skola ISSP tiek uzskatīta par vienu no labākajām meistarklasēm pasaulē. Kas, tavuprāt, ir ISSP veiksmes pamatā, un vai to var attiecināt arī uz ISSP Skolu?

ISSP veiksmes pamatā ir radošā brīvība, mākslinieciska un organizatoriska ekselence un mīlestība pret to, ko darām! To visu arī attiecinām un kultivējam ISSP Skolas programmā. Skolas studentiem piedāvājām Latvijas labākos resursus, turklāt papildinot tos ar mūsu starptautisko kontaktu loku – vairāki no skolas pastāvīgiem pasniedzējiem un vieslektoriem nonāk Latvijā, pateicoties ISSP vasaras skolā izveidotajiem kontaktiem.