/ Foto Kvartāls / Video

FK Artist – Kristīne Madjare

Kristīne Madjare (1987) savos darbos pievēršas introvertām kopienām un sarežģītiem dzīvestāstiem. Personālizstāde Iekšzeme par dzimto mazpilsētu Skrundu pērn bija skatāma Latvijas Fotogrāfijas muzejā, bet jaunākie darbi par kādu kristiešu kopienu, kas ārstējas no atkarībām, no 21. februāra būs aplūkojami izdevniecības Neputns grāmatnīcā. Kristīne piedalījusies arī grupas izstādēs Vācijā, Igaunijā un Latvijā. 2011. gadā ieguvusi bakalaura grādu fotogrāfijā Tartu Mākslas akadēmijā, papildus studējusi arī Hannoveres Lietišķo zinātņu un mākslas universitātē Vācijā un ISSP. Ikdienā strādā par fotoreportieri, galvenokārt dokumentē dažādus kultūras pasākumus.