/ Foto Kvartāls / Video

FK Artist – Igors Savčenko

Baltkrievu fotogrāfs Igors Savčenko (1962) savos konceptuālajos darbos veido filozofisku kodu, kas palīdzētu skatītājam ieraudzīt attēlos iesprostoto laiku. Savčenko ir ieguvis elektroinženiera izglītību un fotogrāfijai pievērsies 80. gados, radot konceptuālus un eksperimentālus darbus. Viņš bieži izmanto 30.–50. gadu amatieru fotogrāfijas, tās pārfotografē un izkadrē, līdz ar to mainot to nozīmi. Savčenko darbi pievērš uzmanību fotogrāfijai kā medijam, fotogrāfijas attiecībām ar realitāti, atmiņu un vēsturi. 2016. gadā viņa darbi bija skatāmi Rīgas Fotomēneša centrālajā izstādē Teritorijas. Pēdējos gados viņš vairāk pievērsies literatūrai.

Pieejami subtitri latviešu un angļu valodā