/ Foto Kvartāls / Video

FK Artist – Aija Pole

Aija Pole (1980) dzimusi Saldū, šobrīd dzīvo Berlīnē. Beigusi mācības Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Latvijas Universitātē. Fotogrāfiju apguvusi pašmācības ceļā. Piedalījusies grupas izstādēs Rīgā, Berlīnē un Pērnavā. Jaunākajā FK izdevumā Latvijas fotogrāfija 2021 skatāma viņas pašportretu sērija Līdzsvarošanās akti. “Vērojot sevi un savu apkārtni, ilgodamās izprast pasauli, kurā dzīvoju, pašportreti un vizuālas performances kļuvusas man par tuviem izpausmes aktiem, kurus pielietoju pārdomu un sajūtu izpētē, un manis interesējošo jautājumu risināšanā,” saka Aija.