Emigrācija kā radošs pamudinājums – Ievas Baltadonītes izstāde ISSP – FK

Emigrācija kā radošs pamudinājums – Ievas Baltadonītes izstāde ISSP

Migrācija, māju sajūta un uzticība sev.