Nihads Bostandja, ielu bandas loceklis Sarajevā. Foto – Mateo Bastjanelli
/ Mateo Bastjanelli / Blogs

Bosnijas identitāte

“Uzaugt Bosnijā nav vienkārši. Bērniem ātri jākļūst pieaugušiem un jācīnās par izdzīvošanu.”