/ Arnis Balčus / Blogs

Runā redaktors

Šis ir jaunais Foto Kvartāls, un es esmu tā galvenais redaktors. Tagad Foto Kvartāls pastāvēs kā interneta žurnāls, kurā katru nedēļu parādīsies jauni materiāli par fotogrāfiju. Noteikti daudzi uzreiz jautās – kas noticis ar iepriekšējo Foto Kvartālu un tā redaktori? Līdzšinējā redaktore ir nolēmusi pievērsties zinātniskam darbam, tāpat bija daudz faktoru, kas traucēja žurnālam attīstīties, bet punktu visam pielika ekonomiskā krīze. Biznesa valodā tas izklausās daudz skarbāk – esam pārņēmuši bankrotējoša uzņēmama zīmolu, noslēdzot vienošanos ar iepriekšējiem īpašniekiem par nosaukuma iegūšanu. Un, lai arī saglabājam pēctecību ar Foto Kvartālu, mums viss ir jāsāk no nulles. No vecā Foto Kvartāla nekas nav palicis pāri – ne dāsnā valsts dotācija, ne darbinieki, ne birojs, ne sava galerija Spīķeros, ne arī juridisks jumts mākslas aprindās respektējamas izdevniecības veidolā. No vecā Foto Kvartāla pāri ir palicis tikai nosaukums, taču arī to turpmāk lietosim saīsinātā veidā – FK, lai signalizētu par nepārprotamām pārmaiņām. Lai arī FK pastāvēs internetā, neesam atmetuši cerību, ka izdosies piesaistīt finansējumu arī drukātā žurnāla izdošanai divas reizes gadā.

Kāds būs FK? Fotogrāfija nav tikai “augstā māksla”, bet gan medijs, kas mums ir līdzās ik dienu – internetā, avīzēs, reklāmās, mobilajā tālrunī, ģimenes albumos, pie sienas vai sekcijā. FK aplūkos fotogrāfijas dažādās funkcijas, analizēs procesus, kas saistīti ar fotogrāfiju, un centīsies palīdzēt cilvēkiem orientēties vizuālās piesārņotības laikmetā. Apzinoties fotogrāfijas daudzveidību, mēs varam arī novērtēt fotogrāfijas kā mākslas lielāko potenciālu – stāstīt stāstus par pasauli mums apkārt. Ceru, ka FK kļūs par platformu, kurā satiekas cilvēki ar dažādiem uzskatiem, bet kurus visus vieno patiesa interese par fotogrāfiju. Tāpat es vēlos lauzt Latvijas mākslas izdevumu tradīciju – ignoranci pret auditoriju – un uzturēt atgriezenisko saiti ar lasītājiem: uzklausīt dažādus viedokļus, ņemt vērā ierosinājumus un kritiku, lai FK saturs lasītājiem būtu saistošs. Pretējā gadījumā FK draud tāds pats liktenis kā citiem mākslas izdevumiem, kas šogad vairs neiznāks un par kuru aiziešanu nebūtībā īpaši neviens arī neskumst. Katrā ziņā novēliet mums veiksmi un neļaujiet ieslīgt pašapmierinātībā!