/ Evita Goze / Recenzija

Īsa rokasgrāmata foto teorijā

Pagājušā gadā izdotā britu mākslinieka, publicista, kuratora un lektora Stīvena Bula (Stephen Bull) grāmata “Photography” (2010, Routledge) man tika ieteikta kā viena no fotobībelēm, kad uzsāku fotogrāfijas studijas Braitonas Universitātē. Bula apskatīto jautājumu loks ir visai plašs – viņš runā par fotogrāfiju ne tikai kā mākslas veidu, bet arī analizē tās lomu masu mediju pārsātinātajā ikdienas dzīvē. Lai gan “Photography” koncentrējas uz fotogrāfijas lomu 21.gadsimtā, Buls sniedz ieskatu arī foto vēsturē, skaidrojot, kā fotogrāfijas pagātne ietekmējusi tās vietu mūsdienu pasaulē.

Grāmata ir sarakstīta ļoti vienkāršā, lakoniskā un skaidri saprotamā valodā (tikpat lakoniskā un viegli saprotamā kā tās nosaukums), pildot ievadā sniegto solījumu, ka Bula mērķis ir “paskaidrot, nevis samulsināt”. Tā sadalīta astoņās, viegli pārskatāmās nodaļās, kurās Buls analizē komerciālo fotogrāfiju, momentuzņēmumus, fotogrāfiju kā dokumentu, fotogrāfiju kā mākslu, modes un slavenību foto, digitālo tehnoloģiju ietekmi, neaizmirstot par Facebook un Flickr, kā arī iepazīstina ar vairākām foto analīzes teorijām, piemēram, semiotiku, diskursa analīzi un Barta studium un punctum. Katra nodaļa ir sadalīta vairākās apakšnodaļās, kas pievēršas atsevišķiem apskatītās tēmas aspektiem.

Grāmatas mīnuss, ja to, protams, var uzskatīt par mīnusu, jo sekojošais nemaz nav bijis Bula mērķis – “Photography” nesniegs padziļinātas zināšanas nevienā no apskatītajām tēmām. Dažkārt tā var arī šķist pārāk vienkāršota vai pavirša. Taču “Photography” ir lielisks ievads laikmetīgajās diskusijās par fotogrāfiju un tās lomu mūsdienu sabiedrībā, un var kalpot kā rokasgrāmata, kas, pateicoties dāsnajam atsauču apjomam, krietni atvieglos interesējošās papildu literatūras atrašanu.