/ Arnis Balčus / Blogs

Starpkaru Liepāja

Juris Bokums (1877-1956) ir viens no zināmākajiem 20. gadsimta Liepājas fotogrāfiem, kurš atvēra tur darbnīcu jau gadsimta sākumā un strādāja vēl 1940. gados. Kopā ar brāli Ģirtu viņi fotografēja Liepāju un citas Kurzemes pilsētas. Liela daļa no šī kultūrvesturiskā mantojuma – stikla plates – glabājas Latvijas Fotogrāfijas muzeja (LFM) krājumā. Ar Bokumu dzīvesstāstu un fotogrāfijām iespējams iepazīties drukātā Foto Kvartāla 2009. gada 6. numurā, taču toreiz bija iespējams nodrukāt tikai ap 10 fotogrāfiju. LFM pētniece Daiga Jamonte rakstīja, ka “Juris Bokums un viņa fotogrāfiskā darbnīca ir bijusi nozīmīgākais 20. gadsimta pirmās puses Liepājas, bet jo īpaši Latvijas Republikas laika iemūžinātājs, savukārt Bokumu atstātā pastkaršu kolekcija ne tikai savulaik varēja popularizēt Liepājas pievilcību sabiedrībā, bet šobrīd jau ļauj visai labi restaurēt Liepāju tādu, kāda tā bijusi šajā laikā.”

Materiāls tapis sadarbībā ar Latvijas Fotogrāfijas muzeju