/ Evī Lembergera / Foto stāsts

Starp bijušo un esošo

Šis ir dokumentāls projekts par cilvēkiem un vietām no izzūdošas pasaules. Šī izzūdošā pasaule atrodas Bavārijas mežā ar tam raksturīgajām lauku teritorijām, kurā šobrīd vērojama vērienīga pāreja no tradicionālās uz moderno sabiedrību. Šo pārmaiņu rezultāts ir vecā dzīvesveida, vērtību un tradīciju izzušana. Vēl viens rezultāts ir nepieciešamība atstāt bijušo pagātnē un sākt kaut ko jaunu. Tāpēc šīs vietas un cilvēki tiek atstāti pagātnē.

Šī izzūdošā pasaule redzama visur, kur notiek izmaiņas sabiedrības struktūrā un kur notiek modernizācija. Modernizācija ir parādība, kas notiek visur un vienmēr. Vecās idejas tiek atstātas pagātnē un aizvietotas ar citām idejām, kas tiek uzskatītas par uzlabojumu un dabisku sabiedrības attīstību. Tomēr šī lielā mērā zinātniskā parādība ietver arī stāstus – stāstus par pagātni un cilvēkiem, un vietām, kas paliek. Vietas, kas bija daļa no vecajām tradīcijām un vērtībām, tiek pamestas; cilvēki, kuri uzauga citā laikā, joprojām paliek. Gan vietas, gan cilvēki ir liecinieki pavadītajām dzīvēm un kopīgajai vēsturei.

Ceļojot apkārt, man bija iespēja ne tikai iepazīt reģionu, bet arī pētīt šo zudušo dzīvesstāstu paliekas. Tāpēc es darbojos kā mednieks. Es ne tikai ķeru un kolekcionēju šos cilvēkus, bet arī viņu stāstus un dzīves.

Evī Lembergera (Evi Lemberger, 1983) ir fotogrāfe no Vācijas. Mācījusies Londonas Komunikāciju koledžā un Ņujorkas ICP, pēdējos gados veido dokumentālas fotosērijas Austrumeiropā.