/ Arnis Balčus / Notikumi

Fujifilm aicina piedalīties fotokonkursā

Fujifilm sveic visus Fujifilm X sērijas fotoaparātu lietotājus un aicina piedalīties konkursā!

1. Fotokonkursā var piedalīties ikviens fotogrāfs, kurš 2013. gadā fotografējis ar kādu no Fujifilm X sērijas fotoaparātiem un Riga Photo Show 2013 laikā iesūta 1 līdz 3 šādas fotogrāfijas elektroniski uz epasta adresi xfujifilmriga@gmail.com, norādot savu vārdu, uzvārdu.

2. Fotogrāfiju faili nedrīkst būt noformēti ar vēlāk pievienotiem “rāmjiem” vai tekstiem, turklāt to EXIF datiem jābūt neskartiem. Digitāla apstrāde ir pieļaujama, taču attēls nedrīkst būt kompilēts no vairākiem attēliem vai kāda tā daļa aizstāta.

3. Autori saglabā visas ar attēliem saistītās mantiskās un autortiesības. Fujifilm patur tiesības bez papildu autoratlīdzības publicēt godalgoto fotogrāfiju tikai ar šo konkursu saistītos drukātajos un elektroniskajos materiālos.

4. Uzvarētāja apbalvošana notiek 24. novembrī plkst 14.00 Fujifilm stendā. Ja uzvarētājs nav ieradies, balvu saņem nākamās augstāk vērtētās fotogrāfijas autors, kurš atrodas Riga Photo Show. Līdzi jāņem personas vārdu apstiprinošs dokuments.

Žūrijas priekšsēdētājs – Fujifilm X sērijas oficiālais fotogrāfs Latvijā Andris Kozlovskis.

Galvenā balva – Instax Mini 90.