/ Foto Kvartāls / Notikumi

Latviešu mūsdienu kultūra tekstos un fotogrāfijās

Iznācis bilingvāls eseju krājums Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga. Izdevniecības Megaphone Publishers izdotajā grāmatā pētīti tie apstākļi, kādos attīstās latviešu mūsdienu kultūra un kādos veidojas pilsoniskā sabiedrība Latvijā. Izdevuma tapšanas procesā ir radīta starpdisciplināra telpa domu apmaiņai, lai saprastu, kā šī sabiedrība ir konstruēta un veidota, kāds ir tās potenciāls, stiprās un vājās puses, un, kā šīs kvalitātes pozitīvā veidā varētu tikt izmantotas turpmākajā attīstībā, zināšanu un kultūras ekonomikas apstākļos.

Izdevuma galvenais redaktors arhitekts Oskars Redbergs dalībai šajā projektā ir pieaicinājis divdesmit autorus, kuri ir veltījuši savus darbus Rīgai un Latvijai vai kuri savā darbībā ir saskārušies ar šai vietai raksturīgām, aktuālām problēmām. Autori pārstāv dažādas jomas, taču viņus vieno publiskajā telpā paustie neatkarīgie viedokļi vai idejas par kultūras koncepciju, sabiedrisko attiecību modeļiem, vēsturiskajiem priekšstatiem vai citiem jautājumiem, kuru izpratne sabiedrībā ir būtisks priekšnoteikums kultūras tālākai attīstībai.

Eseju autoru vidū ir semiotiķis Sergejs Kruks, vēsturnieki Kaspars Kļaviņš un Leons Taivāns, psihoterapeits Viesturs Rudzītis, antropologi Vieda Skultāns un Viesturs Celmiņš, pilsētvides teorētiķis Kšistofs Navrateks (Krzysztof Nawratek), sociālo un politisko norišu pētnieks Andrejs Berdņikovs, migrācijas lietu eksperte Aija Lulle, žurnālists Juka Rislaki (Jukka Rislakki), kultūras teorētiķis un komunikācijas zinātņu speciālists Deniss Hanovs, politikas un ekonomikas filozofijas pētnieks Havjērs Landes (Xavier Landes), arhitekti Juhani Palasmā (Juhani Pallasmaa) un Aleksandrs Rapaports (Александр Раппапорт), dzejnieks Guntars Godiņš un mākslas vēsturnieks Hanss Leps (Hans Lepp).

Nozīmīga loma šajā grāmatā ir arī piecām foto esejām, kurās savstarpēji atšķirīgā veidā atspoguļotas cilvēku attiecības ar apkārtējo vidi. Šajā projektā piedalās Arnis Balčus, Aivars Siliņš, Andrejs Strokins un Reinis Hofmanis, kas savos darbos pievēršas sociālās un kultūrainavas analīzei. Izdevumā iekļautās fotogrāfijas atklāj Latvijas sabiedrības dzīves dažādus aspektus, rādot kā ikdienas, tā svētku norišu mijiedarbību ar pilsētas publisko telpu. Atsevišķos darbos uzskatāmi atspoguļojas šo norišu pretnostatījums apkārtesošās arhitektūras un monumentu simboliskajai jēgai, kā arī postsociālistiskās ainavas nostādījums iepretim sociālajiem procesiem.

Grāmata atrodama Jāņa Rozes grāmatnīcās, veikalā Jāņa sēta, interneta veikalā www.karsuveikals.lv un citās grāmatu tirdzniecības vietās, kā arī sazinoties ar izdevniecību Megaphone Publishers.

Seko FK Facebook lapai, kur iespēja laimēt šo grāmatu drīzumā būs arī mūsu sekotājiem!