/ Annika Hāsa / Foto stāsts

Mēs, romi

Kā portretisti un dokumentālo fotogrāfi mani saista cilvēku portretēšana vidē, ko viņi paši veido, – ciešās, slēgtās un tomēr drošās vietās. Šīs intereses dēļ koncentrējos uz sociālām un kulturālām minoritātēm, jo marginālijas bieži vien šķiet krāsainākas un viņu stāsti – rosinošāki. Mani pārsteidz marginālo grupu un indivīdu spēja radīt pašiem savus noteikumus un loģiku, lai spētu funkcionēt, neraugoties uz vispārpieņemtām ierobežojošām normām. Vides kokoni, kuros minoritāšu grupas dzīvo, piešķir to iedzīvotājiem no pārējiem atšķirīgu izskatu, ko var atklāt fotogrāfijā. Starp grupām, kuras esmu fotografējusi, ir čigāni jeb romu tauta.

Romi ir Igaunijā vismazāk zināmā un noslēpumainākā minoritāte. Tāpat kā ebreju, arī čigānu liktenis ir bijis nesaudzīgs, – viņi vienmēr ir vajāti, diskriminēti un iznīcināti, tomēr, pretēji ebrejiem, čigāni nekad nav pilnībā tikuši atzīti, tāpēc to diskriminācija turpinās. Sabiedrības attieksme ir noraidoša, un romi tiek uzlūkoti ar neuzticību un aizdomām, lai gan plašāka sabiedrība nezina ne romu ieradumus, ne tradīcijas. Mazā romu tauta ir izslēgta no sabiedrības gan sociāli, gan ekonomiski. Šī foto sērija ir čigānu pašizpausme, ko viņi paši piedāvāja fotogrāfam.

Annika Hāsa (Annika Haas, 1974) ir igauņu dokumentālā un portreta žanra fotogrāfe. Viņa dzīvo Tallinā. Šogad ieguva galveno balvu Igaunijas preses foto 2014 konkursā. Annikas darbi ir publicēti The Washington Post, Lens Culture Magazine, Freundin, Aamulehti un citos izdevumos.