/ Foto Kvartāls / Notikumi

Nāc studēt fotogrāfiju Rīgas Stradiņā universitātē

Ir izsludināta ikgadējā pieteikšanās akadēmiskajā studiju programmā sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai komunikācijas zinātnē – Fotogrāfija, kas tiek realizēta Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātē.

Laikmetīgās tendences fotogrāfijas medija lietojumam regulāri ieskicē arvien jaunus apvāršņus. Salīdzinoši nesenā fotogrāfijas medija digitalizācija, jaunās fotogrāfu paaudzes meklējumi analogajā fotopasaulē, fotoattēlu aprites transformācijas plašsaziņas drukātajos un digitālajos medijos, amatierfotogrāfijas apokaliptiskā popularitāte un komercializācija ikdienā un sociālajos medijos, kā arī fotogrāfijas plašais lietojums laikmetīgajā mākslā iezīmē tikai dažas pretrunīgi vērtējamas tendences fotogrāfijas medija attīstībā.

Neviens eksperts nespēs sniegt precīzas fotogrāfijas medija attīstības prognozes ilgtermiņā, tomēr ir skaidrs, ka kopējās tendences fotoattēlu apritē norāda uz arvien augošu fotogrāfijas medija popularitāti uzņēmējdarbībā, pētniecībā, mākslā un sabiedrībā kopumā.

Fotogrāfijas studijas RSU ir radītas ar mērķi nodrošināt studējošos ar radošu telpu fotogrāfijas medija pētniecībai, profesionālai izaugsmei un radošai pašizpausmei kā praktizējošam fotogrāfam. Līdztekus pētniecisko prasmju attīstībai, studiju programmas ietvaros liels uzsvars tiek likts uz fotogrāfijas profesionālo prasmju un kompetenču apgūšanu un pilnveidi, kas tiek veicināta, apgūstot akadēmisko studiju saturu kontekstā ar labas prakses piemēriem, praktiskiem pētniecības un producēšanas projektiem, sadarbojoties ar konkrētiem fotogrāfijas nozares uzņēmumiem studiju prakses laikā.

Studiju programmā kā docētāji strādā tādi atpazīstami fotogrāfi kā Arnis Balčus, studiju programmas vadītājs Alnis Stakle, filozofs Kārlis Vērpe, semiotiķis Sergejs Kruks, mediju eksperte Anda Rožukalne, sociālantropologs Klāvs Sedlenieks, kinokritiķe Dita Rietuma, kā arī daudzi citi fotogrāfijas un mediju eksperti.

Studiju programma Fotogrāfija gaida aktīvus, talantīgus un fotogrāfijas medijā ieinteresētus studēt gribētājus. Studiju programma Fotogrāfija tiek īstenota kā pilna laika (3 gadi) un nepilna laika (4 gadi) studijas, un tā ir licencēta līdz 2019. gadam.

Vairāk par studiju programmu un pieteikšanos studijām: http://goo.gl/SYhKm0

Programmas vadītājs: Alnis Stakle – alnis.stakle@rsu.lv

Uzņemšanas komisija:

Adrese: Dzirciema ielā 16, Rīga, LV-1007
K korpuss, 1. stāvs, 100. kabinets
Tālrunis: 67409075
E-pasts: uk@rsu.lv
Atbildīgā sekretāre: Indra Treija
Sekretāres e-pasts: Indra.Treija@rsu.lv