/ Foto Kvartāls / Video

FK Artist – Vika Eksta

Vika Eksta (1987) savos darbos regulāri izmanto pati sevi, piemēram, radot lauku tantes tēlu fotosērijā Dievs Daba Darbs vai atraktīvas blondīnes personāžu animēto gifu projektā Snakes and Ladders. Izmantojot fotogrāfiju, kino un performanci, Vika pievēršas gan eksistenciālām tēmām – novecošana, dzimums un attiecības –, gan vizuālām rotaļām un medija sagādātajām nejaušībām. Eksta ir ieguvusi bakalaura grādu mākslās, studējot audiovizuālās kultūras programmā Latvijas Kultūras akadēmijā, maģistra grādu vizuālajā komunikācijā Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī studējusi fotogrāfiju EFTI skolā Madridē programmā Contemprorary Photography and Personal Projects. Eksta arī ir pirmās FK Balvas ieguvēja 2015. gadā, viņas darbi arī publicēti gadagrāmatā Latvijas Fotogrāfija 2016 un franču žurnālā The Eyes.