/ Foto Kvartāls / Intervija

10 minūtes ar Kati Kivinenu no Kiasma

Kati Kivinena (Kati Kivinen) ir Helsinku Laikmetīgās mākslas muzeja Kiasma galvenā kuratore. Viņa nesen kūrējusi, piemēram, kolekcijas izstādi There and Back Again: Contemporary Art from the Baltic Sea Region (Turp un atpakaļ: Baltijas jūras reģiona laikmetīgā māksla, 2018) un ARS17: Hello World! (ARS17: Sveika, pasaule!, 2017), kā arī daudzas somu un ārvalstu mākslinieku personālizstādes. 2000. gadā Kivinena Helsinku Universitātē ieguva maģistra un 2014. gadā – doktora grādu mākslas vēsturē.

Šogad maijā viņa piedalīsies Rīgas Fotomēneša portfolio skatē, uz kuru joprojām var pieteikties Latvijas un citu valstu fotogrāfi. Skate ir lieliska iespēja parādīt savus darbus īpaši atlasītai fotogrāfijas profesionāļu grupai – kuratoriem, foto festivālu organizatoriem, žurnālu redaktoriem un fotogrāfiem.

Kati Kivinena

Kā jūs sākāt strādāt Kiasma, kādi ir jūsu ikdienas darbi?

Sāku darbu Kiasmā 2003. gadā kā viena no izstāžu kuratorēm. Patlaban esmu galvenā muzeja kuratore un atbildīga par muzeja krājumu. Mans darbs ietver izstāžu plānošanu un realizāciju saistībā ar darbiem, kas atrodas mūsu kolekcijā, kolekcijas izpēti un attīstību, kā arī jaunu darbu pasūtīšanu un iegādi.

Kā jūs raksturotu Kiasma izstāžu politiku?

Kiasmas izstāžu programmas mērķis ir atspoguļot laikmetīgās mākslas parādību, satura un virzienu daudzveidību. Izstāžu izvēle, kūrēšana un montāža tiek veikta, domājot par dažādām auditorijām, tomēr nevairoties no diskutabla satura. Kiasmas izstādes piedāvā iespēju pieredzēt un interpretēt mākslu dažādos veidos. Plānojot izstādes, mums nav jāpieturas pie kāda specifiska medija, tāpēc fotogrāfija ir viens no laikmetīgajiem medijiem, kas mūsu izstāžu programmā redzams līdzās citiem.

Skats no lietuviešu fotogrāfu darbiem izstādē Turp un atpakaļ. Foto – Pirje Mikanena

Kādi darbi no Latvijas ir Kiasma kolekcijā?

Kiasma galvenokārt koncentrējas uz somu un tuvējo valstu, galvenokārt Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Krievijas, mākslinieku darbiem. Pašlaik kolekcijā ir aptuveni 8000 darbu, un katru gadu tai tiek pievienoti aptuveni 50 līdz 100 jauni darbi. No Latvijas mēs pēdējā laikā esam iegādājušies Darjas Meļņikovas, Andra Eglīša un Ingas Melderes darbus.

Kas līdz šim ir bijis lielākais izaicinājums?

Ir ļoti grūti nosaukt tikai vienu, jo, strādājot ar laikmetīgo mākslu, gandrīz katrā projektā ir kāds izaicinājums, lielāks vai mazāks. Nesen strādāju pie jauna darba izveides, kur biju ļoti noraizējusies par mākslinieka drošību un labklājību – tā man bija jauna pieredze. Pašlaik izstrādāju tiešsaistes kolekciju interneta un digitālajiem mākslas darbiem, un tā ir joma, kas ir pilna gan ar lieliem, gan maziem izaicinājumiem (piemēram, tehniskiem, juridiskiem, ar uzglabāšanu saistītiem).

Kiasma muzejs Helsinkos. Foto – Petri Virtanens

Kas jums patīk portfolio skatēs, un kāpēc fotogrāfiem būtu tajās jāpiedalās?

Līdz šim esmu piedalījusies vairākās portfolio skatēs gan Somijā, gan ārzemēs – gan klātienē, gan tiešsaistē –, un tā bija ļoti vērtīga pieredze; šais skatēs var iepazīt jaunus interesantus māksliniekus, apspriest kādu konkrētu projektu un palīdzēt kādam māksliniekam ar padomu. Jaunie mākslinieki portfolio skatēs gūst vērtīgu pieredzi sarunā ar mākslas profesionāļiem un mācās prezentēt savus darbus. Es kā kuratore portfolio skatēs ieraugu kaut ko, ko ne vienmēr varētu atrast pati.