/ Karolīna Vojtas / Foto stāsts

Ceļš uz zināšanām

PROCEDŪRA IENĀKŠANAI KLASĒ
1. Skolotājs ierodas klasē uzreiz pēc zvana.
2. Skolēni ir sastājušies alfabētiskā secībā. Secība nemainās līdz pat gada beigām.
3. Skolēni stāv, nepieskaras viens otram, viņu mugursomas ir novietotas uz grīdas pie labās kājas, rokas tiek turētas gar sāniem, viņi stāv taisni, neizdod skaņas un nekustas.
4. No pozīcijas ieņemšanas brīža (sk. 3. punktu) skolotājs uzņem vienu minūti. Ja skolēni iztur vienu minūti, skolotājs atļauj klasē ienākt pirmajai personai. Viņš ielaiž pirmo personu; tā ienāk, ieņem vietu un apsēžas. Tad ienāk nākamā persona utt. Skolēni gaida savu rindu saskaņā ar 3. punktu.
5. Skolotājs klasē ielaiž personas, kas atbilst 3. punkta nosacījumiem. Personas, kas neatbilst šiem nosacījumiem, stāv savās vietās. Tās nekustas un nemaina savu pozīciju.
6. Skolotājs uzņem nākamo minūti. Ja atlikušie skolēni joprojām neizpilda nosacījumus, skolotājs tik un tā atļauj viņiem ienākt klasē, vienam pēc otra.
7. Ja šī procesa laikā kāds no skolēniem sāk runāt, viņš atgriežas savā pozīcijā un nostājas saskaņā ar 3. punktu.
8. Svarīgi! Uzreiz pēc tam, kad skolēni ieņem savas vietas, skolotājs nolasa noteikumus un pievieno pēdējo punktu: “Skolēns tiek apbalvots par labu uzvedību. Labi uzvesties atmaksājas.”
9. Tūlīt pēc noteikumu nolasīšanas skolotājs izdala atzinības apliecinājumus tiem skolēniem, kas klasē ienāca atbilstoši noteikumiem. Tikai tiem, kuri to izdarīja ar pirmo mēģinājumu
10. Svarīgi: noteikumi tiek nolasīti pirms katras nodarbības. Pēc noteikumu nolasīšanas sākas nodarbība.

Karolīna Vojtas (Karolina Wojtas, 1996) ir poļu fotogrāfe, kas studē Lodzas Filmu skolā un Čehijas Radošās fotogrāfijas institūtā. Šie darbi skatāmi Rīgas Fotomēneša izstādē Ēdot ananasus uz Mēness, kas līdz 16. jūnijam norisinās Okupācijas muzejā.