/ Toms Harjo / Foto stāsts

Patiesībā

Patiesībā* ir refleksija par cilvēka alkām pēc piederības, viņa attiecībām ar ticību un reliģiju. Centieni dzīvot harmonijā ar Bībeli pasaulē, kas lielā mērā ir sekulāra. Tiekšanās pēc garīgās un morālās tīrības dialogā ar emocionālu distancētību pret cilvēku vairumu, kas nav “patiesībā”. Tie ir līdzsvara meklējumi starp šaubām un patētisku pārliecību, starp sevi un citiem, starp vientulību un piederību.

* Lokatīvā izmantots lietvārds “patiesība” Jehovas liecinieku sarunvalodā apzīmē nemateriālu telpu, kurai pieder ticības biedri. Piemēram, ar jautājumu “vai viņa ir patiesībā?” tiek domāts – “vai viņa ir Jehovas lieciniece?”.

Toms Harjo (1996) studējis fotogrāfiju ISSP Skolā, bet šobrīd studē aktiermeistarību režisora Alvja Hermaņa kursā. 2018. gadā ieguva kim? Open Call balvu un tur sarīkoja personālizstādi. Līdz 15. septembrim viņa personālizstāde Aicinājums skatāma E. Šneidera laukumā 11, Pāvilostā.