/ Foto Kvartāls / Notikumi

Notiks lekcija Intas Rukas izstādē

9. oktobrī plkst. 18.00 Mūkusalas Mākslas salonā notiks komunikācijas zinātņu pētnieka Mārtiņa Kaprāna lekcija Zem citām debesīm: biogrāfiskie vēstījumi un sociālās pārmaiņas Intas Rukas fotoportretos.

Lekcijas mērķis ir ieskicēt biogrāfisko vēstījumu lomu indivīda un sabiedrības attiecību izzināšanā. Pētnieks iepazīstinās ar biogrāfiskā naratīva jēdzienu un analītiskajiem paņēmieniem, kā varam apjēgt un vispārināt cilvēku dzīves stāstus. Lektora vēstījums sakņosies Intas Rukas fotoportretos, kuros atainoti Balvu apkārtnes ļaudis.

Mārtiņš Kaprāns ir pētnieks Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā. Viņam ir doktora grāds komunikācijas zinātnē. Savā doktora disertācijā Kaprāns ir pētījis, kā Latvijā publicētos memuāros formējas un mainās dažādu sabiedrības grupu priekšstati par padomju laiku. Kaprāns ir vairāk nekā 30 zinātnisko rakstu autors un divu kolektīvo monogrāfiju līdzautors. Viņa pētnieciskās intereses ir vēstures politika, atmiņu diskursi un migrācija.

Lekcija papildina Mūkusalas Mākslas salonā skatāmo jaunāko Intas Rukas personālizstādi Zem tām pašām debesīm, kurā trīs gadu laikā fotogrāfijās iemūžināti balvenieši un pierakstīti viņu dzīvesstāsti.

Līdz 26. oktobrim apskatāmās izstādes un lekcijas apmeklējums ir bez maksas.