/ Anna Šuļatjeva / Foto stāsts

Feldšeru-vecmāšu punkti

Krievijā ir aptuveni 130 000 lauku apmetņu. Daudzi ciemati un mazpilsētas atrodas simtiem kilometru attālumā no lielākām pilsētām, tur dzīvo miljoniem cilvēku. Medicīnisko palīdzību visattālākajos punktos no pilsētas slimnīcām nodrošina feldšeru – vecmāšu punkti jeb FMP.

Parasti FMP ir galvenā pirmsslimnīcu veselības aprūpes ķēde lauku apvidos. Atkarībā no situācijas ciemata paramediķim jāveic terapeita, kardiologa, oftalmologa, ginekologa un citu speciālistu funkcijas. Jebkurā diennakts laikā viņam jābūt gatavam sniegt medicīnisko palīdzību.

FMP štatā jābūt 3 darbiniekiem – feldšeriem un divām medmāsām. Tomēr realitātē bieži vien visus trīs amatus veic viena persona – zemās algas (no 12 līdz 15 tūkstošiem rubļu) dēļ jaunie speciālisti nevēlas doties uz laukiem. Daudzas medicīnas iestādes atrodas nespecializētās ēkās, piemēram, bijušajos bērnudārzos, ciematu klubos, vietējās administrācijas ēkās. Daudziem no tiem ir problēmas ar ūdeni un centrālo apkuri. Tādēļ daudzi FMP šobrīd ir slēgti – feldšeri, kuri pabeiguši medicīnas skolu, atsakās strādāt slikto telefona sakaru, interneta, ūdens un apkures trūkuma dēļ.

Anna Šuļatjeva (Анна Шулятьева, 1978) dzīvo un strādā Kotlasā, Krievijā. Studējusi fotogrāfiju Docdocdoc modernās fotogrāfijas skolā Sanktpēterburgā.