/ Aija Pole / Foto stāsts

Patīkama distance

Šī ir personiska, vizuāla foto eseja par ikdienišķiem, šķietami parastu mirkļu novērojumiem un to attēlojumiem laikā un telpā. Gaisma, laikapstākļi, kustība, smaržas un skaņas, visaptveroša atmosfēra rada gan zināmus, gan daļēji negaidītus iespaidus un pārdzīvojumus. Izziņas interese vērsta tam, cik lielā mērā fotogrāfiskā valoda saistīta ar ģeogrāfiski emocionālo uztveri. Nozīmīga loma ir cilvēkiem, kuri apdzīvo vietas, neizceļot tos kā galvenos portretējamos, drīzāk meklējot to iekļaušanos kopstāstā.

Fotoeseja tapusi Berlīnē un Latvijā, apzināti nemeklējot kopības un atšķirības, pārsteidzoši atklājot vietu līdzīgos vaibstus un raksturus. Darba pamatā ir foto fragmentu kolekcijas, kas sākotnēji šķiet savā starpā nesaistītas, tomēr rūpīgi virknējot, tās lēnām veido stāstījumu.

Darbs tapis laika posmā no 2017-2019. gadam. Visas fotogrāfijas uzņemtas ar mobilā telefona fotokameru.

Aija Pole (1980) dzimusi Latvijā, šobrīd dzīvo Berlīnē. Beigusi mācības Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Latvijas Universitātē. Fotogrāfiju apguvusi pašmācības ceļā.