/ Foto Kvartāls / Notikumi

LNB būs skatāma fotoizstāde Ikonas – izstāde par tiesībām būt

No 10. novembra līdz 6. decembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas 3) būs skatāma fotoizstāde Ikonas – izstāde par tiesībām būt.

Mēdz teikt, ka sabiedrības attīstības līmeni nosaka pēc tā, kā tajā izturas pret tās mazāk aizsargātajiem locekļiem, tostarp cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Būt atstumtiem un izolētiem no sabiedrības ir visļaunākais, kas var notikt ar cilvēkiem, jo visi esam radīti dzīvei kopībā. Kopš senseniem laikiem kāda grupa allaž tikusi atstumta, atstāta novārtā un padarīta neredzama: cilvēki, kas piedzimuši ar Dauna sindromu. Modernās augļa diagnostikas ietekmē mūsdienās pat izveidojusies tendence, ka šādiem cilvēkiem vairs netiek dota iespēja piedzimt.

Izstāde Ikonas – izstāde par tiesībām būt ir tapusi Zviedrijas Fotogrāfijas muzeja Fotografiska sadarbībā ar Glada Hudik teātri – unikālu trupu, kurā kopā darbojas aktieri, kam ir garīga rakstura traucējumi un kam tādu nav. Izstādē iekļauts 21 mākslinieciski spilgts portrets, kur fotomodeļi iejutušies dažādu ikonisku personāžu tēlos, tādējādi gūstot iespēju ieņemt savu vietu pasaules mākslā, sabiedrībā un vēsturē. Dīva, Policists, Dumpinieks, Karaliene… katrs tēls mūs uzrunā ar savu, kulturpiesātinātu vēstījumu. Tas ir ceļš uz patiesu tādas grupas iekļaušanu, kuru ikdienā redzam tik reti un kura vēsturē allaž ir palikusi neredzama. Lai gan cilvēki, kuriem ir Dauna sindroms, ir vienmēr bijuši mūsu vidū.

Foto – Emma Svensone

Pateicoties Glada Hudik trupas darbam, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir ieņēmuši savu vietu uz teātra skatuves un guvuši milzīgus starptautiskus panākumus. Tagad izstādē viņi pauž kaut ko mums visiem ļoti būtisku arī fotomākslā. Kultūrās dzimst ikonas, par kurām sapņojam un ar kurām attiecības veidojam mēs, sabiedrības locekļi. Tās stāsta par cilvēka pastāvēšanas mūžīgo cīņu starp cerību un izmisumu, sapni un realitāti, ierobežojumiem un iespējām.

Zviedrijas Fotogrāfijas muzejs Fotografiska ir viens no lielākajiem un ietekmīgākajiem fotomuzejiem pasaulē. Muzejs allaž tiecas uzrunāt savus skatītājus ar sabiedriski aktuālām tēmām, kas liek aizdomāties un rosina uz patiesām pārmaiņām. Daudzveidība, demokrātija un visu cilvēku līdztiesība ir svarīgas vērtības, kas spilgti izpaužas šajā izstādē, ko veidojušas zviedru scenogrāfes un kostīmu mākslinieces Helēna Andersone (Helena Andersson) un Linda Sandberga (Linda Sandberg) kopā ar fotogrāfi Emmu Svensoni (Emma Svensson).