/ Foto Kvartāls / Notikumi

Izdota fotogrāmata Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture

Tartu Kunstimuuseum (Igaunija) un Blind Carbon Copy (Latvija) sadarbībā ar grāmatas dizaineri Alekseju Muraško ir izdevuši foto albumu Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture, kas ir unikāls pirmizdevums veltīts Latvijas un Igaunijas agrīnajām fotogrāfēm.

Foto grāmata Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture ir paplašināts turpinājums tāda paša nosaukuma izstādei, kas šovasar bija skatāma Tartu Mākslas muzejā Igaunijā. Ilustratīvi bagātais izdevums stāsta par desmit agrīnajām fotogrāfēm, kas strādājušas Latvijas un Igaunijas teritorijā 20. gadsimta sākumā un starpkaru periodā, ļaujot lasītājam iepazīties ar plašu vizuālā mantojuma klāstu no dažādu Latvijas un Igaunijas muzeju un privātajiem arhīviem. Grāmatā ir iespējams aplūkot arī izstādes dokumentācijas ar trīs mūsdienu mākslinieku darbiem, kas apcer pazaudēto un novārtā atstāto mūsu kopīgajā vizuālajā vēsturē. Tāpat grāmatā ir lasāma projekta kuratoru eseja un nelieli apraksti par katru no kopumā trīspadsmit autoriem.

Izstādes kuratori un grāmatas sastādītāji Šelda Puķīte (LV) un Indreks Grigors (EE): “Sieviešu vēstures pētniecība iegūst arvien lielāku popularitāti visā pasaulē, un arī Baltijas valstis cenšas sniegt savu ieguldījumu, līmējot kopā saglabājušos vēsturiskos fragmentus, lai varētu noskaidrot sieviešu stāstus un apzinātu atstāto mantojumu. Daži no šiem stāstiem izrādās ļoti nozīmīgi mākslas vēstures kontekstā, citi savukārt kalpo kā nelieli, bet svarīgi paplašinājumi redzējumam par mūsu kopīgo pagātni. Līdzīgi kā daudzās citās jomās un profesijās, vēstures grāmatās sievietes fotogrāfes ir grūti atrast. Mēs ceram, ka šis izdevums kļūs par būtisku precedentu, lai, izsakoties grāmatas mākslinieka Alekseja Muraško vārdiem, “atrastu šo sieviešu pazaudētās sejas”, kā arī veidotu plašāku un iekļaujošāku skatījumu par fotogrāfijas un mākslas vēsturi kopumā.”

Grāmatas izdevēji ir Tartu Mākslas muzejs un Blind Carbon Copy, veidojot lielisku sadarbības modeli starp atmiņu institūciju un laikmetīgās mākslas organizāciju. Grāmatas dizaina un apstrādes autors ir starptautisku atzinību guvušais grāmatu mākslinieks Aleksejs Muraško. Grāmata iespiesta un iesieta Jelgavas tipogrāfijā. Foto grāmata ir sastādīta latviešu, igauņu un angļu valodā un pašreiz, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, pieejama ISSP interneta veikalā, atsevišķi sazinoties un veicot pasūtījumu grāmatnīcā Mr. Page, kā arī projekta mājas lapas veikalā.