/ Foto Kvartāls / Notikumi

Norisināsies diskusija par kuratora lomu šodien

17. jūnijā plkst. 18.00 Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2021 un balvas Jaunais kurators! ietvaros Facebook platformā norisināsies diskusija Kuratora loma un tās attīstība šodien, kurā diskusijas dalībnieki pievērsīsies dažādajiem problēmjautājumiem, kas skar šo nozari. Diskusijā piedalīsies mākslas zinātniece un kuratore Irēna Bužinska, neatkarīgā kuratore un mākslas procesu pētniece Auguste Petre, jaunā kuratore Tīna Pētersone, kurators un mākslas teorētiķis Kaspars Vanags un to vadīs mākslas zinātniece un kuratore Antra Priede.

Kopš 2018. gada septembra Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares ietvaros ir iespējams apgūt kuratoru specializāciju. Kā lektori programmu īsteno pasaulē un lokāli atzīti kuratori un jomas profesionāļi, kuri topošajiem speciālistiem palīdz apgūt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas kuratoriem kā radošajiem mediatoriem starp mākslu, māksliniekiem, sabiedrību un sociāli politiskajiem notikumiem.

Vēl joprojām gan studiju procesā, gan lokālajā mākslas vidē ir sastopami priekšstati un stereotipi par kuratora lomu, neļaujot izprast šī pienākuma nozīmi mākslas ekosistēmā ne tikai kā procesu vadītājam, bet arī kā to izveidotājam un no jauna radītājam.

Lai veicinātu izpratni par kuratora devumu un vienlaicīgi attīstītu kuratora profesiju Latvijā, Rīgas Fotogrāfijas biennāle – NEXT sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas kuratoru specializāciju uzsāka jaunu programmu – konkursu Jaunais kurators!. Pirmo balvu ieguva Tīna Pētersone ar izstādes pieteikumu Lai iemīlētos, klikšķiniet šeit, kas no 8. maija līdz 27. jūnijam ir skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas izstāžu zālē Pilot.

Konkursa Jaunais kurators! ietvaros tiek rīkota diskusija Kuratora loma un tās attīstība šodien, lai runātu par to, cik liela nozīme mūsdienu mākslas un kultūras procesos ir kuratoram kā radošai personībai un mediatoram, kurš veido veiksmīgāku dialoga mehānismu ar sabiedrību. Kā viena no saturiskajām līnijām tiks izcelta dažādība, piedāvājot demokrātisku un iekļaujošu pieeju, ar to saprotot, ka nav nekādas apriori pieredžu hierarhiskās sistēmas, kas veido mūsdienu kuratora profilu. Neviena pieredze nav atstāta malā un nevienai nav kāda augstāka nozīme, to analizējot pēc izcelsmes vai satura. Tāpat tiks apskatītas spējas un vēlme savus uzskatus un darbu izstādīt publiski, caurspīdīgi un pamatoti artikulēt to. Lai gan šobrīd fokuss tiek vērsts tieši uz jaunākās paaudzes kuratora darbu, diskusijas ietvaros ir būtiski apzināties lokālās scēnas kuratora lomas attīstību vēl pirms šī apzīmējuma lietojuma, tādēļ diskusijā piedalīsies dažādu paaudžu un pieredžu kuratori.