/ Barts Krežoleks / Foto stāsts

Implozija

Implozija ir process, kurā objekti tiek iznīcināti, sabrūkot paši sevī. Pretēji eksplozijai, implozija samazina aizņemto apjomu un koncentrē vielu un enerģiju. Implozija neatbrīvo spriegumu vai ārējo spiedienu. Realitāte turpina darboties ar to pašu neredzamo spēku un implodēt nākamās būtnes, tās absorbējot un pakļaujot. Izjūtot pastāvīgu emocionālu, ideoloģisku un nedrošības radīto spiedienu, kāds var piedzīvot iekšēju imploziju, pēkšņu sabrukumu, kas veido frustrāciju un atšķirtības sajūtu. To izraisa Covid pandēmija.

Es pētu pats savu reakciju sajūtai, ka viss pēkšņi ir apstājies. Autoritāšu, reliģijas, mediju un attiecību krīze – viss sajaukts kopā un vēl vairāk uzkurināts ar bailēm par savu tuvinieku nāvi.

Ne gaismas, ne cilvēku, ne sarunu, ne automašīnu, ne pārtikas.

Barts Krežoleks (Bart Krezolek, 1977) dzīvo Krakovā, Polijā. Ieguvis maģistra grādu korporatīvajās finansēs, bet tad pievērsies fotogrāfijai. Šobrīd studē Radošās fotogrāfijas institūtā Opavā, Čehijā. Šī sērija tiks izrādīta Rīgas Fotomēneša projekcijā Dzīve pēc Covid?.