/ Emma O'Braiena / Foto stāsts

Pagaidu vieta

Balansējot starp emocionālajām pūlēm un saimniekošanu mājās, kā arī pilnas slodzes darbu, uzskatīju, ka man nav laika fotografēšanai – tā bija privilēģija, ko vienkārši nevarēju atļauties. Būšana par māti prasīja šo upuri, fotografēšana kļuva par pagaidu vietu, īslaicīgu vietu, kur es kādu dienu atgriezīšos.

Mans bērns auga, un es strādāju ar feminisma intersubjektivitātes konceptu “kā rūpēties par otru un par sevi”. Sāku atvēlēt laiku tam, lai izpētītu mātes un mākslinieces lomu. Fotografējot mūsu ikdienu, es dokumentēju savu mātes pieredzi.

Pagaidu vieta ir radīta no manas mātišķības pieredzes. Mazā apdzīvotā pasaule ar ikdienas rutīnu, ierobežots brīvais laiks, intimitāte mātes un bērna attiecībās – tas viss veido šo darbu. Es tajā vēlos pārvērtēt noteiktus stereotipus par mātišķību, piemēram, lai audzināšana un rūpes tiktu ieraudzītas kā mīlošas politiskas darbības, nevis sentimentālas mātes iezīmes.

Emma O’Braiena (Emma O’Brien) ir īru fotogrāfe, kas studējusi Grifita koledžā Dublinā. Savos darbos viņa pievēršas mātišķības, bērnības un ģimenes tēmām, viņai bijušas izstādes Lielbritānijā un Īrijā.