/ Olga Ņekrasova / Foto stāsts

Kā saglabāt savu seju?

Biometriskie dati pieder valstīm un korporācijām, bet vismazāk — to īpašniekiem. Daudzus gadus man ir nācies pierādīt savu autentiskumu, izmantojot biometriskos datus. Bija interesanti paskatīties uz sevi no citas puses. Gribētos domāt, ka esmu kas vairāk nekā mani biometriskie dati. Kā es izskatos valsts aģentūru un korporāciju acīs? Vai varēšu justies derīgāka (reālāka), apkopojot savus biometriskos datus un salīdzinot tos ar saviem priekšstatiem par mani?

Reflektēju par vardarbības elementu biometrijas datu kolekcionēšanā: vilku paralēles ar vēsturisko informācijas vākšanu pēc Bertilona sistēmas, šim nolūkam fotografējot un izmērot dažus sava ķermeņa parametrus, paņemot pirkstu nospiedumus. Pilnīgākai ainai izveidoju savas sejas termogrammu un 3D modeli. Eksperimentēju arī ar jēdzienu “morphing” (morfēšana) — šim nolūkam izveidoju ciltskoku, apvienojot savu pases fotoattēlu ar tuvāko radinieku fotogrāfijām.

Es dekonstruēju savu izskatu, dekonstruēju sava ķermeņa sastāvdaļas (biometriju) un saliku tās atkal kopā tā, lai nezaudētu savu identitāti.

Olga Ņekrasova dzimusi un augusi Krimā, kur ieguvusi žurnālistes izglītību. 2010. gadā pārcēlās uz Vāciju. Freiburgas Universitātē ieguvusi otro grādu mediju zinātnē un mākslas vēsturē. Patlaban studē Fotografika akadēmijā Krievijā.