/ Foto Kvartāls / Notikumi

Pauļa Petraiša personālizstāde Virsmas ISSP Galerijā

No 20. maija līdz 3. jūlijam Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2022 ietvaros apmeklētāji tiek gaidīti uz mākslinieka Pauļa Petraiša (Paulius Petraitis, LT) izstādi Virsmas ISSP Galerijā. Savā pirmajā personālizstādē Latvijā mākslinieks pievēršas fotogrāfijas analogās un digitālās materialitātes izziņai. Izstādes atklāšana, klātesot māksliniekam, gaidāma 19. maijā plkst. 18:00

Izstāde Virsmas izvērš Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2022 centrālo tēmu – izolāciju, un skatītājiem piedāvā iespēju pētīt attēla informatīvās kodēšanas attīstību. Izstādes pieteikumā skaidrots, ka fotogrāfijas ierasts uzlūkot kā caurredzamas. Tiek pieņemts, ka fotogrāfijā neskata attēla virsmu, bet gan lūkojas tai cauri, uzmanību pievēršot ainai, ko attēls atklāj. Šī fotogrāfiskam attēlam piedēvētā caurredzamība noder daudzveidīgiem mērķiem, ļaujot medijam kalpot kā vispārīgai šodienas saziņas valodai.

Tomēr fotogrāfija nevar pastāvēt bez fiziskas formas. Kopš 2021. gada darbā Virsmas lietuviešu mākslinieks-pētnieks Pauļus Petraitis pastiprināti pievēršas fotogrāfijas ārējām veidolam. Uzsverot ekrāna un drukas materialitāti, attēli tiek parādīti kā divkārt sagrozīti. Izmantojot par pamatu atsevišķus kadrus un elementus no filmām, Petraitis tos pārfotografē, papildinot ar vairākiem analogas un digitālas iejaukšanās slāņiem. Jebkas – rokas žests, automašīnas lampas vai gumijas zābaki – tiek izņemts no sākotnējās vides nepārtrauktības un pārvērsts tēlā ar jaunām interpretācijas iespējām. Neraugoties uz redzamajiem pārveidojumiem, visi attēli kopā savijas iedomātā naratīvā, kas veido iespaidu par kosmisku stāstu.

Izstādes Virsmas tapšanā mākslinieks Pauļus Petraitis sadarbojies ar Semu Mergeviču (Sam Margevicius, US) un Gaili Griciūti (Gailė Griciūtė, LT).

Pauļus Petraitis (Paulius Petraitis, 1985) ir Viļņā strādājošs mākslinieks, teorētiķis un neatkarīgais kurators. Viņa prakse koncentrējas ap attēlu darināšanu plašākos sociālajos un kultūras kontekstos. Liela daļa viņa darbu pēta tehnoloģijas lomu nozīmju veidošanā un iztirzā fotogrāfiskā attēla funciju tiešsaistes un bezsaistes vidē. Petraiša nesenais projekts Vīrs ar tumšiem matiem un saulrietu fonā pēta vizuālo atpazīstamību, izmantojot pieeju, kas balstīta dialogā ar attēla interpretācijas programmatūru. Tā tika prezentēta kā soloizstāde galerijā Lokomotif Lietuvā un publicēta 2020. gadā. Petraiša grāmatas atrodas vairākās kolekcijās, to skaitā Ņujorkas Modernās mākslas muzejā (MoMA), Metropoles mākslas muzejā un Barselonas Laikmetīgās mākslas muzejā (MACBA), kā arī Klārka mākslas institūtā un Jēlas Universitātē.