/ Foto Kvartāls / Notikumi

Atvērta pieteikšanās ISSP rīkotai Summer School of Socially Engaged Art

No 23. līdz 30. jūlijam Ruckas mākslas rezidenču centrā Cēsīs notiks ISSP organizēta vasaras skola Summer School of Socially Engaged Art. Dažādu jomu mākslinieki, aktīvisti, kultūras un radošo nozaru pārstāvji no Latvijas un tuvākām kaimiņvalstīm aicināti pieteikties dalībai līdz 12. jūnijam.

Vasaras skolas mērķis ir kritiski reflektēt par mākslas lomu sabiedrībā, dalīties pieredzē un praksēs, kā arī dibināt atbalsta tīklu māksliniekiem, aktīvistiem, kultūras darbiniekiem un citiem radošajiem no Latvijas un plašāka Baltijas reģiona (Baltijas valstis, Polija, Baltkrievija, Ukraina), kas vēlas attīstīt savu praksi robežzonā starp mākslu un sociālpolitisko aktīvismu.

Dalībniekiem nedēļas garumā būs iespēja izpētīt mākslas un aktīvisma attiecības, mākslas lomu sociālā un ekoloģiskā taisnīguma veicināšanā, kā arī uzzināt vairāk par iespējamiem veidiem, kā māksla var aktivizēt dialogu par sabiedrībā aktuālām problēmām. Programmas pamatā ir holistiska pieeja, pašrefleksija un kritiskā domāšana, kā arī mācīšanās caur darbību, kopīgi meklējot iespējamus problēmjautājumu risinājumus caur mākslas un sabiedrības iesaistes projektiem.

Vasaras skolas programmu vadīs Liene Jurgelāne un Agneška Bulačika (Agnieszka Bulacik) no apvienības new visions; darbnīcas, lekcijas un diskusijas vadīs uzaicinātie mākslinieki un aktīvisti – Festival Y, Viktorija Kolbešnikova un Augustas Čičelis no Lietuvas queer festivāla, Rafals Milahs (Rafal Milach, Archive of Public Protest, Sputnik/ Magnum Photos), Liene Ozoliņa (Latvijas Kultūras akadēmija), mākslinieces Demelza Votsa (Demelza Watts, Lielbritānija) un Marena Kringsa (Maren Krings, Vācija).
Pieteikšanās atvērta māksliniekiem, aktīvistiem un kultūras un radošo nozaru pārstāvjiem, kas jau darbojas vai vēlas attīstīt savu radošo praksi mākslas / aktīvisma / kopienu mākslas virzienā, kā arī satikt pašmāju un kaimiņvalstu kolēģus, lai veidotu domu apmaiņas platformu turpmākai darbībai ar sociāli iesaistītiem mākslas projektiem.

Vasaras skolas programmas pamatvaloda – angļu. Projektā tiks uzņemti līdz 30 dalībniekiem no Latvijas un kaimiņvalstīm (Lietuva, Igaunija, Polija, Baltkrievija un Ukraina). Dalība nometnē ir bez maksas (dalībniekiem jāapmaksā ēdināšana ziedojuma formā).

Pieteikšanās atvērta līdz 12. jūnijam.

Plašāka informācija un pieteikšanās: https://ej.uz/summerschool2022